Urogynekologické centrum

Čím se zabýváme?

K hlavním oblastem zájmu v urogynekologii  patří diagnostika a léčba následujících onemocnění:

Močová inkontinence

Močová inkontinence je charakterizovaná jako jakýkoli nechtěný únik moči, který je pacientem negativně vnímán, způsobuje sociální nebo hygienický problém a je objektivně prokazatelný. Nejčastěji se vyskytuje inkontinence stresová a urgentní.

  • Stresová inkontinence je nekontrolovaný únik moči vyskytující se v souvislosti se zvýšením nitrobřišního tlaku nejčastěji při fyzické námaze, kašli, kýchání.
  • Urgentní inkontinence, tj. silné nucení na močení s nechtěným únikem moči, často provázené častým močením – frekvencí a častým močením spojeným s probouzením ze spánku (nykturií)  bývá mnohdy průvodním příznakem infekce močových cest či onemocnění močového měchýře nebo močové trubice.

Anální  inkontinence

Příčinami poporodní anální inkontinence jsou závažná poporodní poranění hráze spojená s poraněním řitního svěrače. Diagnostika a léčba těchto potíží má význam nejdříve 3 měsíce po porodu. U většiny pacientek se osvědčí fyzioterapie popřípadě sešití řitního svěrače – sfinkteroplastika.

Prolaps orgánů pánevního dna

Prolaps orgánů pánevního dna je jedním z nejčastějších onemocnění žen. Postihuje více než 50% pacientek ve věku nad 50 let. Nejčastější příčinou sestupu orgánů pánevního dna je obtížný vaginální porod, vrozená méněcennost tkání pacientky, mnohdy také chronický kašel nebo dlouhodobá pracovní námaha spojená se zvedáním těžkých břemen..

Asymetrie a hypertrofie zevních genitálií

 Jednostranné  nebo oboustranné zvětšení malých stydkých pysků je poměrně častým problémem především mladších žen. Problém vadí esteticky, u řady pacientek způsobuje dyskomfort tj. nepříjemné pocity především při sportovních aktivitách. Řešením je plastická úprava malých stydkých pysků.

Poporodní poranění hráze

Řada pacientek po komplikovaných vaginálních porodech často spojených se závažným poporodním poraněním trpí bolestmi v oblasti hráze především v souvislosti s pohlavním stykem. Hlavními léčebnými metodami této skupiny pacientek bývá fyzioterapie a v individuálních případech perineoplastika.

Jak stanovíme diagnózu?

 Naše centrum nabízí kompletní spektrum nejmodernějších diagnostických metod, které jsou prováděny ambulantně:

  • klinické urogynekologické  vyšetření – posouzení stupně sestupu pánevních orgánů a jejich kvantifikace, hodnocení trofiky svalů pánevního dna, klinická vyšetření v rámci diagnostiky stresové inkontinence, vyšetření anogenitálních reflexů, dotazníková šetření
  •  specializované ultrazvukové vyšetření se zaměřením na diagnostiku močového měchýře, močové trubice, pánevních orgánů a svalů pánevního dna  
  • urodynamické vyšetření – funkční vyšetření močových cest, princip metody spočívá ve změření proudu moči při močení a v měření tlaku v močovém měchýři při jeho plnění. Vyšetření je důležité pro diagnostiku poruch udržení moči a stanovení léčby. Předpokladem vyšetření je vyloučení zánětu močových cest předchozím provedením kultivačního vyšetření moči.
  • kalibrace močové trubice - vyšetření šířky močové trubice ke stanovení zúžení močové trubice
  • cystoskopické  vyšetření – optické vyšetření močového měchýře s možným odběrem vzorku buněk k vyšetření tzv. cytosedimentu

Jak se léčí?

V centru nabízíme kompletní spektrum nejmodernějších konzervativních a operačních léčebných metod. Komplikované případy řešíme ve spolupráci s ostatními pracovišti FN Olomouc (neurologie, fyzioterapie, urologie).

1. Operační léčba

Suburetrální pásky

Umělé polypropylenové pásky volně uložené pod střední část močové trubice se užívají k léčbě stresové močové inkontinence již řadu let. Efekt operace je výborný a většinou trvalý. Návrat pacientek do běžného života je několikadenní.

Bulking agents

Je chirurgická metoda založená na aplikaci speciálního gelu pod sliznici močové trubice k jejímu „umělému“ zúžení.

Klasické (native-tissue) operace pánevního sestupu

Klasické operace využívají přirozených tkání ženy k úpravě sestupu. Provádějí se především tzv. poševní cestou. Patří sem odnětí dělohy poševní cestou tzv. vaginální hysterektomie s poševními plastikami.

Síťové (mesh) operace pánevního sestupu

Tyto operace využívají umělé polypropylenové materiály, které nahrazují nepevné vlastní tkáně pacientky.  Principem promontofixace (sakropexe) je upevnění speciální sítě k vazu na přední části křížové kosti a dále k sestupující pochvě, čípku či děloze. Tato operace se provádí za pomoci laparoskopických či robotických nástrojů.

Přední sfinkteroplastika

Operace řeší defekt řitního svěrače po porodu s projevy nechtěného úniku stolice. Diagnóza i léčba má smysl nejdříve 3 měsíce po porodu, sešití svalu se provádí poševní cestou.

Plastika lábií (malých stydkých pysků)

Chirurgickou plastikou řešíme asymetrii či dyskomfort (pocity tlaku, překážení)  pacientek u jednostranného či oboustranného zvětšení malých stydkých pysků na genitálu.

Perineoplastika

Jedná se o chirurgický zákrok, který má za cíl zlepšit estetický efekt poporodního poranění a také eventuálně vytnutím jizvy odstranit poporodní bolesti pacientek při pohlavním styku.  Postup je individuální dle klinického nálezu. 

2. Konzervativní léčba hyperaktivního měchýře  

Naše centrum nabízí cílenou a individualizovanou léčbu hyperaktivního měchýře dle výsledků kompletního a vysoce specializovaného urogynekologického vyšetření.

3. Fyzioterapie

Jak to probíhá?

Ženy s urogynekologickými problémy se objednají a dále jsou sledovány v Urogynekologické poradně.

Definitivní rozsah léčby je stanovován předním odborníkem v urogynekologii apřednostou kliniky prof. MUDr. Radovanem Pilkou, Ph.D.

Největší výhodou Urogynekologckého centra FN Olomouc je léčba vašich potíží v celém rozsahu na jednom místě.

Lékaři:

  • MUDr. Daniel Gágyor, Ph.D. - vedoucí urogynekologického centra
  • MUDr. Alžběta Benická
  • MUDr. David Neubert, Ph.D.

Nejčastější dotazy

Základem je specializovaná urogynekologická diagnostika včetně specializovaného urogynekologického ultrazvuku ev. urodynamického vyšetření. Naše centrum nabízí celé spektrum terapie stresové inkontinence včetně nejmodernějších operačních metod v podobě suburetrálních pásek.   

Základem je opět specializovaná urogynekologická diagnostika, hlavní léčebnou metodou hyperaktivního měchýře je léčba farmaky s anticholinergním účinkem.

Naše urogynekologické centrum nabízí kompletní spektrum léčebných metod. Vedle konzervativní léčby (pesaroterapie) provádíme klasické operační metody léčby sestupů orgánů pánevního dna – vaginální odnětí dělohy, poševní plastiky, závěs prolabované pochvy na sakrospinózní ligamentum (sakrospinózní fixace) a u vybraných pacientek dále techniky závěsu za použití polypropylenových sítí (sakropexe). Olomoucké urogynekologické  centrum je předním českým pracovištěm využívajícím techniku robotické promontofixace.

Ano, provádíme kompletní urogynekologické vyšetření  a navrhujeme a realizujeme léčebný postup u pacientek s těmito potížemi. Rizikové pacientky z naší porodnice (např. pacientky po porodu velkého plodu nad 4000g či pacientky po klešťovém porodu) aktivně dispenzarizujeme.

Vyšetření následků poporodního poranění vyžaduje specializované vyšetření, vytnutí jizvy s plastikou pochvy většinu těchto stavů řeší. S důvěrou se na nás obraťte.

Ano, na naší klinice provádíme již dlouhodobě a úspěšně plastickou úpravu zevního genitálu.