Robotická chirurgie

Co je to robotická chirurgie

Až do 80. let minulého století byly chirurgické výkony prováděny z relativně velkých kožních řezů. Vzhledem k tomu, že se již tak nemocní lidé z velkých operačních ran obtížně zotavovali, objevily se snahy provádět rozsáhlé operace z menších řezů - tedy tzv. "miniinvazivně". Díky technickému vývoji laparoskopů došlo k velkému rozvoji minimálně invazivní chirurgie, na jejíchž základech stojí i současná robotická chirurgie. Ta je kombinací výhod laparoskopie a možností počítačové techniky. Termín "minimálně invazivní" v praxi znamená, že nástroje potřebné pro danou operaci jsou do dutiny břišní zavedeny prostřednictvím několika malých vstupů namísto velké operační rány. Snižuje se tak traumatizace tkání, které brání v přístupu k operovanému orgánu.

Robotický systém se skládá ze tří základních součástí:

 1. Vlastní systém s robotickými nástroji
 2. Chirurgická konzola
 3. Videosystém s trojrozměrnou HD vizualizací

Vlastní robotický systém je umístěn vedle operačního stolu. Ramena systému jsou vysunuta nad pacienta. Operační nástroje, které jsou na jednotlivá ramena robota připevněny, jsou zavedeny do dutiny břišní přes 8 mm pracovní kanály - tzv. trokary. Tyto nástroje a stejně tak i kameru, která přenáší 3D zvětšený obraz s HD rozlišením ovládá chirurg pomocí pohybů svých prstů z konzoly.

Obecné výhody robotické operativy

 • nižší krevní ztráty
 • menší bolestivost
 • nižší výskyt infekcí
 • kratší doba hospitalizace
 • rychlejší návrat k normálnímu životu
 • lepší kosmetický efekt
 • větší počet pacientů, kterým je dána možnost minimálně invazivního operačního přístupu v jejich léčbě

Robotická chirurgie v gynekologii

První publikace na téma využití robotické chirurgie v gynekologii se objevila v roce 1998. Dnes je již v literatuře na toto téma publikována řada prací. V roce 2005 schválila FDA (americký Úřad pro potravu a léky) možnost využití chirurgického systému da Vinci v gynekologii. Od té doby je tato technologie používána pro řešení řady gynekologických problémů.

Porodnicko - gynekologická klinika FN Olomouc začala provádět robotické operace v roce 2009. Jako první byla provedena hysterektomie pro karcinom endometria, která patří doposud k nejčastěji prováděným výkonům v oblasti robotické chirurgie na tomto pracovišti. Od zmíněného roku bylo na této klinice provedeno již přes 300 robotických zákroků, a olomoucká klinika se stala největším pracovištěm gynekologické robotické operativy v České republice. Všechny operace byly provedeny na systému daVinci S, od května 2018 je centrum vybaveno nejmodernějším systémem daVinci Xi.

Jaké výkony provádíme

 • odstranění dělohy s nebo bez vaječníků (hysterektomie s nebo bez adnexektomie) - nádorová onemocnění dělohy
 • odstranění uzlin při onkologickém onemocnění dělohy (pánevní a paraaortální lymfadenektomie) - nádorová onemocnění dělohy
 • závěs pochvy nebo dělohy při jejich výhřezu (sakrokolpopexe)
 • abdominální cerclage (umístění stehu na dělohu v prevenci opakovaných potratů nebo předčasných porodů)

Roboticky asistované zákroky jsou prováděny v Univerzitním robotickém centru, které tvoří specializovaný sál umístěný v rámci oddělení Centrálních operačních sálů FN Olomouc a je vybavený chirurgickým robotem daVinci Xi s příslušnou technikou a monitory.

Členové robotického týmu

 • prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
 • MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
 • MUDr. Radim Marek, Ph. D.
 • MUDr. Jozef Hambálek
 • MUDr. Martin Maděrka
 • MUDr. Veronika Jančeková
 • Gabriela Skýpalová
 • Bc. Jarmila Starostová
 • Bc. Martina Čermáková
 • Bc. Vendula Koriteaková

Členové robotického týmu

 • prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
 • MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
 • MUDr. Radim Marek, Ph. D.
 • MUDr. Jozef Hambálek
 • MUDr. Martin Maděrka
 • MUDr. Veronika Jančeková
 • Gabriela Skýpalová
 • Bc. Jarmila Starostová
 • Bc. Martina Čermáková
 • Bc. Vendula Koriteaková