Onkogynekologické centrum

Poskytuje specializovanou službu pro spádovou oblast Olomouckého kraje a blízkého okolí střední Moravy. Tato expertní zdravotnická péče je realizována formou odborných a konzultačních ambulancí.

V Centru onko-gynekologické prevence je zajišťována diagnostika, léčba a následné sledování přednádorových patologií ženského pohlavního ústrojí. Zejména poskytujeme expertní kolposkopickou konziliární činnost v problematice patologii čípku děložního, zevního genitálu a expertní ultrazvukovou diagnostiku patologií děložních adnex.

Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc je nositelem akreditace onko-gynekologického centra České republiky pro poskytování komplexního přístupu v diagnostice, léčbě a následném sledování pacientek s maligními nádory pohlavních orgánů. V popředí zájmu a spektra poskytované péče je zejména klíčová chirurgická léčba těchto onemocnění. V důsledku rozmachu technologického vývoje přístrojového vybavení a možnosti získat adekvátní erudici došlo v posledních desíti letech k významnému rozvoji minimálně invazivních chirurgických přístupu v onkologické gynekologii. Toto bylo neodmyslitelně spojeno se vznikem Robotického centra fakultní nemocnice v roce 2009. V případě robotické chirurgie, která nyní již tvoří u nás neodmyslitelnou součást péče o onkologické pacientky, je naše pracoviště jedním z vedoucích pracovišť české republiky, které v léčbě maligních tumorů využívá robotický systém. S ohledem na mezioborový přesah těchto onemocnění, zejména v případě karcinomů vaječníků a vejcovodů, ale i dalších tumorů, úzce spolupracuje i s jinými odbornostmi v rámci komplexního onkologického centra: klinikou radiodiagnostiky, anesteziologie, specialisty v oboru intenzivní a nutriční péče, onkology, chirurgy a urology tak, aby byl stanoven optimální a maximálně individuální plán diagnostiky a léčby pro každou pacientku. Do diagnosticko-terapeutického postupu jsou za zařazovány nejnovější poznatky. Ve snaze o minimalizaci negativních dopadů terapie a zároveň s cílem maximálního zpřesnění diagnostiky využíváme v našich algoritmech koncept sentinelových uzlin.

S cílem zlepšit péči o onkologicky nemocné ženy, se účastníme mnohých mezinárodních, klinických, nekomerčních, multicentrických studií a grantových projektů.

Olomoucký onko-gynekologický tým je veden přednostou porodnicko-gynekologické kliniky prof. MUDr. Radovanem Pilkou, Ph.D.. Tvoří jej celkem 7 lékařů, z toho dva jsou certifikovanými onko-gynekology, tři členové jsou certifikováni v robotické chirurgii a tři certifikovanými robotickými asistenty. Jeden z lékařů je nositelem licence expetní kolposkopie a jeden lékař v přípravě na expertní kolposkopii.

  • Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. – vedoucí onko-gynekologického centra
  • Prim. MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
  • MUDr. Radim Marek, Ph.D.
  • MUDr. Jozef Hambálek, MUDr. Martin Maděrka, MUDr. Veronika Jančeková
  • MUDr. Libuše Kotršová – vedoucí centra onko-gynekologické prevence

Ambulance věnující se problematické přednádorových a nádorových onemocnění

Ambulance

Ordinační doba

Lékaři

Indikačně konzultační ambulance

pondělí 8:00-15:00 hod.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.,prim.MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.)

Onkogynekologický seminář

 

úterý 8:00-9:00 hod.

Ambulance onkogynekologického semináře

středa 8:00-10:00 hod.

MUDr. Veronika Jančeková, MUDr. Josef Hambálek, MUDr. Martin Maděrka

Ambulance centra onkogynekologické prevence

úterý 9:00-15:00

MUDr. Radim Marek, Ph.D.

čtvrtek 8:00-15:00

MUDr. Libuše Kotršová

Onkologická ambulance I.

čtvrtek 8:00-15:00

MUDr. Libuše Kotršová

Onkologická ambulance II.

úterý 10:00-15:00

MUDr. Veronika Jančeková, MUDr. Josef Hambálek, MUDr. Martin Maděrka