Psychologická péče

Gynekologické potíže zasahují do celkové osobnosti - života ženy. Důsledky problematiky se mohou projevit v různých psychosociálních souvislostech (oblast partnerství, sexuality, rodinných vztahů nebo sebepojetí). Změny v tělesné a sociální oblasti jsou často doprovázeny změnami v prožívání, např. ztrátou chuti do života nebo poruchami nálady.

V rámci psychologické péče se snažíme o včasné zachycení změn a následné zpracování prožitku. Někdy stačí jen přítomnost člověka, který naslouchá, je tady s námi a vytváří hřejivý pocit bezpečí. Jsme tu pro vás a nabízíme odbornou i lidskou pomoc v případě jakýchkoliv potíží.

Péče klinického psychologa na naší klinice je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Jak se objednat:

  • 588 444 143
  • V době  hospitalizace požádejte sestru, která zprostředkuje kontakt s psychologem.
  • Víc informací k psychologické pomoci naleznete ZDE.

Poradna pro psychosomatická onemocnění a krizovou intervenci nabízí pomoc pacientkám, které jsou léčeny ambulantně nebo těm, které byly propuštěny do domácího léčení.

Spektrum pacientek

Matky s rizikovým těhotenstvím, které je ohroženo zdravotním stavem těhotné, ženy s rizikem předčasného porodu, onemocněním plodu, těhotné se závažnou porodnickou anamnézou,  rodiče dětí se závažnými zdravotními komplikacemi po porodu nebo při úmrtí dítěte. Péči využívají také ženy z péče Centra asistované reprodukce, pacientky s onkologickým onemocněním a pacientky po gynekologických operacích.

Psychosomatický přístup zahrnuje celého člověka v jeho složitosti se snahou pomoci porozumět ženám situaci a nemoci v širších souvislostech. Pracuje se zdravotním problémem klientky a její rodiny nejen podporou cílené léčby fyzického projevu, pomocí psychoterapie zlepšuje psychickou odolnost, zabývá se úpravou životního stylu, klade důraz na oblast mezilidských vztahů. Léčebný postup je výsledkem společného hledání lékaře a pacienta.

Krizová intervence je odborná metoda provázející ženy v situaci, kterou vnímají jako nadlimitní a ohrožující. Nezbytný je včasný začátek pomoci, zásadní je ošetření základních potřeb a strukturování prožívání, podpora kompetentnosti řešit problém s využitím vlastního sociálního okolí pacienta a jeho vřazení zpět do rodinného systému a sociální sítě.  

  • Kde? Porodnicko –gynekologická klinika FN v Olomouci

  • Kdy? úterý a středa v předem domluveném čase, péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

  • Kdo? MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D.

    • lékařka porodnicko-gynekologické kliniky, psycholožka s kvalifikací v oboru krizová intervence se způsobilostí v psychosomatické medicíně, psychoterapeut s výcvikem v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii, psychoterapeut pro Přístup zaměřený na klienta.

  • Jak se objednat? – telefonický kontakt na č. 585 854 160, kde osobně domluvíme podrobnosti setkání.