Centrum léčby děložních myomů

Co jsou myomy?

Myomy jsou nezhoubné nádory vycházející z buněk hladkého svalstva dělohy.  Patří k nejčastějším nádorům děložního těla – postihují až 30 % žen mezi 30. - 50. rokem života. Příčina jejich vzniku není jasná, velkou roli sehrávají pohlavní hormony, genetické a rasové faktory.

Jaké jsou příznaky?

Část žen nemá žádné potíže a děložní myom je jim diagnostikován náhodně při pravidelné gynekologické prohlídce. 

Mezi typické příznaky myomů patří: abnormální děložní krvácení (silné krvácení, protrahované krvácení), pocit tlaku v podbřišku, pocit plnosti břicha, potíže s močením (časté nucení na močení nebo zadržování moči) a v neposledním řade můžou způsobovat potíže s plodností.

Jak stanovíme diagnózu?

Diagnózu lze stanovit pomocí gynekologického vyšetření a ultrasonografie.

Jak se léčí?

Chirurgickou léčbu zajišťuje špičkový chirurgický tým s mnohaletými zkušenostmi v gynekologické chirurgii. Součástí našeho centra je i vlastní Centrum asistované reprodukce poskytující komplexní léčbu neplodnosti.

Jak to probíhá?

Ženy s myomy jsou sledovány v indikační poradně přednosty kliniky (prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.), kdy je v pravidelných intervalech hodnocen efekt léčby a případně se upravuje léčebný plán.

Největší výhodou Centra pro léčbu myomů FNOL je léčba nemocnění v celém rozsahu na jednom místě.

  • Indikační poradna přednosty kliniky - každé pondělí 08:00 - 14:00.

  • Případné dotazy směřujte na porgyn@fnol.cz 

Více o myomech na www.lecbamyomu.cz