Centrum léčby endometriózy

Centrum pro léčbu endometriózy při Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc je unikátním pracovištěm v celorepublikovém měřítku. Nabízí komplexní diagnostiku a léčbu endometriózy, která je nejčastější příčinou chronických bolestí v pánvi u ženy.

Jedná se o nezhoubné onemocnění způsobené výskytem buněk děložní sliznice mimo dělohu. Postihuje až 10 % žen a může způsobovat sníženou plodnost až neplodnost, bolesti různé intenzity, nejčastěji v pánvi, bolestivou menstruaci anebo bolestivý pohlavní styk.

Naše specializované centrum vám nabízí komplexní diagnostiku endometriózy zahrnující vyšetření se zaměřením na výskyt tohoto onemocnění včetně specializovaného ultrazvukového vyšetření a v určitých případech i vyšetření dalšími zobrazovacími metodami. Po komplexní diagnostice vám navrhneme individuální léčebný plán s přihlédnutím k vašim preferencím. 

Skladba léčebného plánu je následující:

  • Chirurgická léčba (odstranění chorobných ložisek) - využíváme minimálně invazivních metod (tj z malých jizev na břiše), které zahrnují laparoskopii a robotickou chirurgii. Jsme největším centrem gynekologické robotické chirurgie v České republice.
  • Konzervativní (neoperační) léčby (podávání léků, rehabilitace, psychoterapie, léčba chronické bolesti).
  • Případně kombinace obou metod.

Chirurgickou léčbu zajišťuje špičkový chirurgický tým s mnohaletými zkušenostmi v gynekologické chirurgii. Součástí našeho centra je i vlastní Centrum asistované reprodukce poskytující komplexní léčbu neplodnosti.

Ženy s endometriózou jsou sledovány v Poradně pro endometriózu, kdy je v pravidelných intervalech hodnocen efekt léčby a případně se upravuje léčebný plán.

Definitivní rozsah chirurgické léčby endometriózy je stanovován předním odborníkem na léčbu endometriózy, přednostou kliniky prof. MUDr. Radovanem Pilkou, Ph.D.

Největší výhodou Centra pro léčbu endometriózy FN Olomouc je léčba endometriózy v celém rozsahu na jednom místě.

Lékaři:

  • Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
  • Prim. MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
  • MUDr. Radim Marek, Ph.D.
  • MUDr. Ondřej Malchar

Poradna pro endometriózu:
Ordinační doba: čtvrtek 7:00 - 15:00

Pro objednání nás kontaktujte telefonicky 588 444 160, na e-mailech porgyn@fnol.cz či ondrej.malchar@fnol.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.