Ordinace závodního lékaře

  • Je určena pro nynější i bývalé zaměstance FN.
  • Objednat se lze cestou ambulance Porodnicko-gynekologické kliniky, tel.: 585 854 160.
  • Termín v libovolný pracovní den po předchozí ústní domluvě.
  • Ordinace závodního lékaře poskytuje komplexní gynekologickou péči včetně preventivních prohlídek.
  • Výhodou této péče je její dostupnost v rámci areálu FN a především možnost návaznosti v případě potřeby na péči specializovaných poraden (urogynekologie, centrum onkologické prevence, onkogynekologie, Centrum asistované reprodukce).